O nas

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

Nasza Misja:  

Jesteśmy organizacją pozarządową, skupiającą osoby aktywne, poszukujące nowych rozwiązań zmierzających do zmiany rzeczywistości edukacyjnej.  Wprowadzamy styl w nauczaniu, wychowaniu  i animacji społeczno-kulturalnej, wyzwalający aktywność własną uczestników w atmosferze współpracy i poszanowania podmiotowości.  Uznajemy, że każdy człowiek ma potencjał twórczy i może się rozwijać.  

KLANZA prowadzi działalność szkoleniową dla dorosłych, organizuje i prowadzi festyny i imprezy dla małych i dużych grup skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych, organizuje konferencje, spotkania i targi metodyczne, realizuje projekty adresowane do różnych grup zawodowych, także poza granicami kraju, proponuje atrakcyjną ofertę dla wolontariuszy, realizuje własny plan wydawniczy.  

KLANZA jest organizacją znaną na rynku edukacyjnym i kulturalnym w całej Polsce i poza jej granicami. Siedziba Główna Stowarzyszenia i Centrum Szkoleniowego mieści się w Lublinie; w Polsce działa 15 struktur lokalnych i 8 placówek patronackich.  

Od 2000 roku działa Centrum Szkoleniowe KLANZA - niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, wpisana do rejestru Ministra Edukacji Narodowej pod numerem DN. 2.14123/rej/18/00.  

W ofercie KLANZY jest ok. 110 autorskich programów szkoleniowych. Zajęcia prowadzi 80 wysokokwalifikowanych trenerów i animatorów. Szkolimy głównie nauczycieli, ale także animatorów kultury, pedagogów, pracowników społecznych, katechetów. Wyróżnia nas specyfika i styl pracy - znak firmowy Klanzy.  

Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.   W 2004 roku osiągnięcia KLANZY zostały nagrodzone prestiżowym wyróżnieniem Pro Publico Bono.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA

ul. Peowiaków 10/9,

20-007 Lublin

www.klanza.org.pl

 


2009 - 2010 Klanza Szczecin   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMS   •    Projektowanie stron   •    Pozycjonowanie Kraków